top of page

Nová zelená,

Zeleným úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Udržitelná energie

Nová zelená úsporám podporuje

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)

  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)

  • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností

  • Solární termické a fotovoltaické systémy

  • Zelené střechy

  • Využití tepla z odpadní vody

  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace

  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu

  • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Kdo může žádat o podporu

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného domu či bytu.

Jak požádat o dotaci

Žádost podávejte pomocí online formuláře na stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.

bottom of page