top of page

Ploché střechy

Za ploché střechy se dají považovat střechy se sklonem do 5 stupňů sklonu. Nejčastěji používaná skladba svrchního pláště může být:

 • Asfaltové střechy

 • Foliové střechy

 • Střešní terasy

 • Střechy zasypané kamínky

 • Střešní zahrady – zelené střechy

 • Ploché střechy můžou bát kotveny mechanicky, lepením, či přitížením. Vždy záleží na typu střešního pláště a dalších podmínkách.

Hlavní požadavky na vlastnosti střešního pláště ploché střechy:

 • Vodotěsnost

 • Tepelná odolnost

 • Odolnost (mechanická, protipožární, proti působení vlivů klimatu, biologických vlivů, UV záření atd.)

 • Životnost

 • Zvláštní požadavky (např. únosnost, možnost vytvoření střešní terasy, zelené zahrady či zasypání okrasnými kamínky)

 

Základní typy střešních plášťů plochých střech:

 • Zateplené, nezateplené

 • Jednoplášťové, dvouplášťové

 • Provětrávané, neprovětrávané

bottom of page