top of page
mamutherm.png

Značka MAMUT–THERM je na našem trhu již od roku 2003. Jejím hlavním zaměřením je dodávka zateplovacích systémů ETICS.

Pro nás jejich nejdůležitější nabídkou je dodávka jejich vlastních pastovitých (silikonových, silikátových, umělopryskyřičných, mozaikových) i minerálních vrchních omítek a barev pro vnitřní i venkovní použití, ve velmi bohaté nabídce zrnitostí i barev. Ostatní komponenty ETICS systémů jsou dodávány od renomovaných výrobců se zabezpečením nejvyšších kvalit. Co je to ETICS a jak jej definuje zákon? Pod tímto termínem se ukrývá vnější kontaktní zateplovací systém. Konkrétně v České republice patří mezi nejrozšířenější technologie, nabízí jej celá řada dodavatelů. Jeho mezinárodní označení zkratkou ETICS pochází z anglických slov External thermal insulation composite systém. Skládá se z uceleného systému průmyslově zhotovených výrobků.

Patří sem lepicí hmota, vlastní tepelný izolant (EPS nebo MW), dále kotvící prvky (talířové hmoždinky), základní vrstva (lepicí a stěrková hmota) vyztužená ještě skleněnou síťovinou kvůli prasklinám a konečná povrchová úprava.

Takovýto zateplovací systém musí vyhovět nárokům stanoveným ve směrnici 89/106/EHS pro stavební výrobky. Ta posuzuje šest základních kategorií. Jsou jimi ochrana proti hluku, mechanická odolnost a stabilita, úspora energie a tepelná ochrana, požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

bottom of page