top of page

Zateplování střech

Pro zateplení střechy si u nás můžete vybrat dva způsoby, které jsou vhodné pro zateplení vaší šikmé střechy.

Zateplení střechy – mezikrokevní izolace

Výhodou je cenová dostupnost. Je vhodná především tam, kde dostačuje síla izolační vrstvy síly krokve. Nevýhodou jsou však dodatečné ztráty energie vznikající u mezer mezi tepelnou střešní izolací a krokvemi. Dále pak krokve umožňují tvorbu tepelných mostů. Všechny střechy jsou konstruovány tak, že jsou trvale vystaveny účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Odborně – profesionálně provedené zateplení střechy zabraňuje únikům tepla do okolí v zimních obdobích a naopak v letních měsících izolace zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř objektu.

Pro zateplení šikmé střechy jsou jedny z nejvhodnějších, materiály od firem: ISOVER, KNAUF, ROCKWOOL atd. Šikmé střechy jsme zateplovali především v okolí Vsetína, zateplení šikmé střechy ve Valašském Meziříčí máme realizovat v letošním roce hned několikrát.

Zateplení střechy – nadkrokevní izolace šikmých střech "Izolace budoucnosti"

U tohoto druhu zateplení šikmé střechy je izolace pokládána z vnějšku, výška krokví tím pádem nehraje žádnou roli a musí splňovat jen statické požadavky. Nadkrokevní izolace tvoří vzduchotěsnou vrstvu, pokládka je bez tepelných mostů a lze kombinovat s mezikrokevní izolací střechy.  Tato střešní nekrokevní izolace určená především pro šikmé střechy je zcela pochůzní i v malých tloušťkách. Vyznačuje se výjimečně dobrými tepelně – izolačními vlastnostmi.

 

Systémy zateplení střechy nadkrokevní izolací: systém THERMO – LINE, kde základním materiálem je pěna Resol, který je 100% bez obsahu freonů a nepoškozuje ozonovou vrstvu.

 

Dalším systémem zateplení střechy je nadkrokevní izolace Permo – therm od firmy HPI. Desky jsou oboustranně opatřeny flísem a obvodové spoje na pero a drážku zajišťují jednoduchou pokládku bez tepelných mostů.

 

Systém nadkrokevní izolace rovněž dodává i firma Bramac pod názvem: BRAMACTHERM

 

A v neposlední řadě i SATJAM Izopir, kde tato nadkrokevní izolace šikmých střech má rovněž své místo na trhu.

bottom of page